De beste wensen voor 2019

Met de beroepsprocedure tegen de versterking van de Markermeerdijken nog vers in uw geheugen (22 december ingediend), hopen dat wij u allen een goede
jaarwisseling heeft gehad. 2019 wordt hopelijk het jaar waarin we de besluitvorming over de dijkversterking kunnen kantelen.

In 2019 is er ook al weer het één en ander gedaan in het kader van het beroep. Onder andere zijn er vragen gerezen over de aanleg van proefterpen bij Schardam (gemeente Edam/Volendam)  en de transporten daarvoor door de Hulk en langs de dijk (gemeente Koggenland).

Het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening staan inmiddels op de site.

Het verweerschrift van de provincie en het HHNK in reactie op ons verzoek om een voorlopige voorziening is inmiddels toegevoegd.

De documenten zijn te vinden in het bericht onder de link. klik hier voor de documenten