Ir. Frank Spaargaren overleden

Vorige week ontvingen wij het bericht dat Ir. Frank Spaargaren is overleden. In de afgelopen jaren hebben we Frank leren kennen als een zeer betrokken persoon, die erg kritisch was op de plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk. Vanuit zijn grote ervaring als waterbouwkundige heeft hij ons tot aan …

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

BLWG 28-MEI-2020 – De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten …