Noordhollands Dagblad – Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat om de Alliantie Markermeerdijken te bewegen niet al met grote werkzaamheden te beginnen voor de Raad van State uitspraak heeft gedaan in bezwaarprocedures tegen de dijkverzwaring. Deze week stuurde landsadvocaat Schippers een …

Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners voelen zich genegeerd door Alliantie en Hoogheemraadschap

Warder Bewoners langs de Markermeerdijken voelen zich volkomen genegeerd als het gaat om de plannenmakerij voor de ruim 500 miljoen kostende dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ondanks toezeggingen door de landsadvocaat en de provincie die beloofden dat bewoners bij volgende fases goed betrokken zouden …