NOS journaal Radio en TV

De NOS heeft vandaag (21-12-2018)  aandacht besteed aan de dijk. NPO Radio 1 Klik hier voor het  radiobericht NOS.nl Op NOS.nl staat het volgende artikel: “Bewoners doen laatste poging om historische Markermeerdijken te redden” Televisie uitzending NOS journaal Klik hier voor de uitzending van 0.00 uur. Het item over de …

Aanvulling op notitie “visie op Markermeerdijken”

Aan:                      De  vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Betreft:                Aanvulling op notitie “Visie op Markermeerdijken”  dd. 27 augustus 2018. Datum:                26 oktober 2018   Geachte leden van de commissie, De griffier van uw commissie heeft bij brief van 20 september jl. laten weten, dat de minister om een reactie op …

Nieuwsbrief Stichting Zuyderzeedijk

 Stand van zaken dijkversterking Uw bijdrage is dringend gewenst . Inleiding In 2006 is de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd op veiligheid. Rond Kerst 2017 is het ontwerp  voor de dijkversterking van het HHNK ter inzage gelegd. En dat was schrikken. Men wil ongeveer 40% van de monumentale dijk …

André Kuipers – Dringende oproep aan de minister

Wij doen een dringend beroep op u om te interveniëren in het proces rondom de voorgenomen versterking van de Markermeerdijk. Noodgedwongen brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is en blijft onduidelijk of een bescheidener ingreep in het monumentale dijklandschap zou kunnen volstaan, zonder in te leveren op waterveiligheid. …