Aanvulling op notitie “visie op Markermeerdijken”

Aan:                      De  vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Betreft:                Aanvulling op notitie “Visie op Markermeerdijken”  dd. 27 augustus 2018. Datum:                26 oktober 2018   Geachte leden van de commissie, De griffier van uw commissie heeft bij brief van 20 september jl. laten weten, dat de minister om een reactie op …

Nieuwsbrief Stichting Zuyderzeedijk

 Stand van zaken dijkversterking Uw bijdrage is dringend gewenst . Inleiding In 2006 is de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd op veiligheid. Rond Kerst 2017 is het ontwerp  voor de dijkversterking van het HHNK ter inzage gelegd. En dat was schrikken. Men wil ongeveer 40% van de monumentale dijk …

André Kuipers – Dringende oproep aan de minister

Wij doen een dringend beroep op u om te interveniëren in het proces rondom de voorgenomen versterking van de Markermeerdijk. Noodgedwongen brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is en blijft onduidelijk of een bescheidener ingreep in het monumentale dijklandschap zou kunnen volstaan, zonder in te leveren op waterveiligheid. …

PERSBERICHT – STAP NAAR RECHTER VOOR BEHOUD MARKERMEERDIJK

Op 8 oktober jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland groen licht gegeven voor het projectplan Versterking Markermeerdijk. Eerder had het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al ingestemd. Bewoners vrezen dat delen van het dijkontwerp risicovol zijn, dat het dijkontwerp leidt tot een aanzienlijke aantasting van …