Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners voelen zich genegeerd door Alliantie en Hoogheemraadschap

Warder Bewoners langs de Markermeerdijken voelen zich volkomen genegeerd als het gaat om de plannenmakerij voor de ruim 500 miljoen kostende dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ondanks toezeggingen door de landsadvocaat en de provincie die beloofden dat bewoners bij volgende fases goed betrokken zouden …