Noordhollands Dagblad – Uitdam in actie voor groene dijk.

Uitdam in actie voor groene dijk. ’We willen geen landingsbaan, maar een groene dijk’ Rien Floris 11/06/2020 om 19:28 KATWOUDE Uitdam wil een groene dijk en geen landingsbaan. ,,Alleen de verkeerstoren ontbreekt nog’’, zeggen ze in het dorp als ze het jongste dijkontwerp bekijken. Dus was het donderdagmiddag tijd voor …

NRC – Aanpak Markermeerdijk – Een historische vergissing

Rubriek Brieven van het NRC van 22 mei bevat het volgende artikel. Auteur: Soemini Kasanmoentalib Afgelopen 6 mei werd een begin gemaakt met de versterking van grote stukken van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Het Waterlandse gedeelte van deze dijk, tussen Durgerdam en Uitdam, een geliefd wandel- en fietspad, …

Artikel Vakblad H2O – Nog geen uitspraak RvS

Raad van State geeft geen uitsluitsel over Markermeerdijken  H2O Actueel 15 april 2020 Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel …

Artikel H2O – Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op

Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op H2O Actueel 11 april 2020 De spanning rond de Markermeerdijken stijgt. Nog altijd wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure over de bezwaren tegen de voorgenomen dijkversterking. Maar de alliantie die de versterking gaat uitvoeren, heeft aangekondigd dat ze niet meer …

Noordhollands Dagblad – Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat om de Alliantie Markermeerdijken te bewegen niet al met grote werkzaamheden te beginnen voor de Raad van State uitspraak heeft gedaan in bezwaarprocedures tegen de dijkverzwaring. Deze week stuurde landsadvocaat Schippers een …

Terug naar boven