De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

In 2006 is 33 km van de oude Zuyderzeedijk van Hoorn tot Amsterdam afgekeurd. De dijk is een provinciaal monument. Het Hoogheemraadschap, HHNK, heeft de opdracht om de dijk weer veilig te maken. En een grote zak met geld om het voor elkaar te krijgen. HHNK heeft samenwerking gezocht met o.a. baggerbedrijf Boskalis. Zij opereren onder de naam Alliantie Markermeerdijken. Maar met de plannen gaat het niet de goede kant op.
Een greep uit de plannen.
De plannen zijn nu bekend en de dijk gaat grootscheeps op de schop. Zo wil de Alliantie bijvoorbeeld meer dan de helft van de dijk geheel of gedeeltelijk afgraven en vervangen door een nieuwe dijk. Het mooie van de huidige monumentale oude dijk is er dan wel af. Bovendien wijzen veel deskundigen op de risico’s van het bouwen van een nieuwe dijk op de slappe bodem van het Markermeer. In Scharwoude komen brede moerasachtige voorlanden met lange strekdammen terwijl hier nauwelijks een veiligheidsopgave is. Hier moet natuur die verloren is gegaan door aanleg van een stadsstrand bij Hoorn worden gecompenseerd. De deskundigen hebben ook grote kritiek op de manier waarop HHNK en Boskalis deze hele verzwaringsoperatie aanpakken. Zij vinden, net als wij, dat HHNK onvoldoende duidelijk maakt hoe het toch kan dat als oplossing steeds een massieve verzwaring in grond als beste oplossing uit de bus komt. Terwijl er veel alternatieven zijn die bij andere waterschappen wel worden toegepast die de dijk meer in haar waarde laten dan nu het geval is.
Voor wat betreft de communicatie stond de Alliantie vooral op zenden. Bewoners werden op de hoogte gehouden van de plannen middels zogenaamde “informatiemarkten”, maar ruimte voor discussie over alternatieven was er niet. Als de plannen ter inzage gelegd waren konden bewoners hun zienswijze indienen, liet HHNK ons weten. En dat is ook gebeurd: 142 zienswijzen heeft het HHNK ontvangen.
Wat willen wij?
• Wij willen de dijk veilig maken met als uitgangspunt het zoveel mogelijk behouden van het huidige monument. Uit onderzoeken in de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige dijk veel sterker is dan men aanvankelijk dacht.
• Wij willen dat HHNK, bewoners en onafhankelijke deskundigen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter samen de huidige plannen tegen het licht houden. In Uitdam en in Durgerdam hebben bewoners de ter inzage legging niet afgewacht en een dergelijke aanpak min of meer afgedwongen. Met maatwerk en kleinschalige alternatieve oplossingen kan de dijk daar nu veilig gemaakt worden. En duurder hoeft het niet te worden, zoals nu blijkt in Durgerdam. Wat daar kan moet met de rest van de dijk toch ook kunnen?
Wij willen graag met het HHNK in gesprek over onze wensen. Het is haast onvermijdelijk dat wij ons daarbij juridisch laten bijstaan gezien de ervaringen tot nu toe. Veel maar niet alle kosten worden gedekt door rechtsbijstandverzekeringen. Gaat het lot van de Zuyderzeedijk u ook ter harte? Geef dan met gulle hand wat u kunt missen.

Steun ons en doneer een zelf te bepalen bedrag.

Doneer hieronder via iDeal. Liever niet met iDeal? Overmaken kan ook.
Ons bankrekeningnummer is NL79 RBRB 0706 5582 51

Bedrag

Terug naar de start pagina; Home

Terug naar boven