Over ons

Op 10 januari 2018 is de Stichting Zuyderzeedijk opgericht met bestuurders vanuit het hele dijktraject Amsterdam-Hoorn. We hebben er allemaal hard aan gewerkt om de mensen bewust te maken van wat er met onze dijk gaat gebeuren. In de Zeevang zal de dijk voor het grootste deel afgegraven worden en vervangen door een nieuwe dijk.  5 Jaar lang zal er gewerkt worden, maar uit ervaring  weten we inmiddels dat dit ook enkele jaren langer kan duren. Voorbeelden genoeg; dijktraject Hoorn-Enkhuizen , noord-zuidlijn. Daarom hebben we mensen gestimuleerd om zo veel mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpplannen van de Alliantie Markermeerdijken. Er zijn namelijk alternatieven die de veiligheid garanderen en daarbij de dijk  zoveel mogelijk in tact houden.

De stichting heeft ten doel het behoud, de bescherming en het beleefbaar maken en houden van de (historische) Noorder IJ- en Zeedijken, Markermeerdijken en Westfriese Omringdijk en de daaraan verbonden cultuurhistorische-, landschaps- en natuurwaarden, infrastructuur, gebouwen en andere bouwwerken en voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.


Het bestuur
John Kluessien, voorzitter
Joke van der Meer, secretaris
Ina Bouwman, penningmeester
Marco Bolluijt, bestuurslid
Willem Vrijlandt, bestuurslid

Bankrekening: NL79 RBRB 0706 5582 51

Terug naar boven