Home

Welkom bij de website van Stichting Zuyderzeedijk.

De stichting heeft ten doel: het behoud, de bescherming en het beleefbaar maken en houden van de (historische) Noorder IJ- en Zeedijken, Markermeerdijken en Westfriese Omringdijk en de daaraan verbonden cultuurhistorische-, landschaps- en natuurwaarden, infrastructuur, gebouwen en andere bouwwerken en voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.


De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

In 2006 is 33 km van de oude Zuyderzeedijk van Hoorn tot Amsterdam afgekeurd. De dijk is een provinciaal monument. Het Hoogheemraadschap, HHNK, heeft de opdracht om de dijk weer veilig te maken. En een grote zak met geld om het voor elkaar te krijgen. HHNK heeft samenwerking gezocht met o.a. baggerbedrijf Boskalis. Zij opereren onder de naam Alliantie Markermeerdijken. Maar met de plannen gaat het niet de goede kant op. Lees hier het bericht

[Steun ons. Klik hier]