29 oktober & 30 oktober Bodemprocedure Raad van State – Komt allen

Bodemprocedure bij de Raad van State in Den Haag

Op dinsdag 29 oktober en woensdag 30 oktober zijn de zittingsdagen van de Raad van State in de bodemprocedure waarbij de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen het licht worden gehouden. De Stichting Zuyderzeedijk is één van de partijen die de plannen zwaar overtrokken vinden. Onze monumentale dijk gaat behoorlijk op de schop, grote delen wil men afgraven en vervangen door een industriële kering, met aan de buitenzijde beton. Met de inzet van innovatieve technieken kan de dijk grotendeels behouden blijven. Deskundigen van naam steunen ons.

Vanuit alle dorpen langs de Zuyderzeedijk gaan mensen naar de zitting. Wij kunnen carpoolen of met het openbaar vervoer. Hebt u niemand kunnen vinden om samen mee te reizen? Laat dan een bericht achter:  contact@stichtingzuyderzeedijk.nl  dan nemen wij contact met u op.

De Stadskrant – Eind oktober laatste kans op wijzigingen in bodemprocedure

Eind oktober laatste kans op wijzigingen in bodemprocedure Woede en achterdocht over dijkverzwaringsplannen Een stortvloed aan kritiek klonk er vrijdagavond in de Grote Kerk van Edam over het proces dat moet leiden tot het versterken van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Initiator Fons Elders, filosoof, historicus en hoogleraar en …

Deel 2 Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk.

De AANKLACHT – RAAD VAN STATE  2019        Vervolg: De Stadskrant – 20 mei 2019 p.21Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk. Mr. Elisabeth C.M. Schippers – Beroepsprocedure Projectplan Versterking Markermeerdijken – Nadere memorie Waarom Markermeerdijk in meervoud?Elizabeth Schippers, advocaat van minister I & W en …

Deel 1 Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk.

De Stadskrant – 20 mei 2019 pagina 21 ‘Wij, burgers uit de Provincie Noord-Holland: Waterland, Zeevang, Koggen- en Drechterland, doen een beroep op de Raad van State.’ Aldus groette ik de hoogedelgestrenge voorzieningenrechter van de Raad van State (1531), Kneuterdijk, Den Haag, 19 februari 2019. De aanklacht in ‘kort geding’: …

Dijkversterking Markermeerdijk: geen prioriteit volgens studie Rijkswaterstaat

De IJsselmeervereniging participeert in het collectief dat de beroepsprocedure voert tegen het projectplan dijkversterking Markermeerdijk. Hangende de bodemprocedure, die najaar 2019 of begin 2020 wordt verwacht, publiceert de IJsselmeervereniging voor ons nieuwe, relevante informatie op de website. Hier gaat het om een onderzoeksrapport over waterveiligheid. Lees verder