Home

Welkom bij de website van Stichting Zuyderzeedijk.

De stichting heeft ten doel: het behoud, de bescherming en het beleefbaar maken en houden van de (historische) Noorder IJ- en Zeedijken, Markermeerdijken en Westfriese Omringdijk en de daaraan verbonden cultuurhistorische-, landschaps- en natuurwaarden, infrastructuur, gebouwen en andere bouwwerken en voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.


Save the date

  • Dinsdag 24 april 19.30uur te Warder
    Presentatie vernagelingstechniek. Één van de alternatieven.  Zie ook het laatste nieuws.
  • Zaterdag 26 mei 2018 te Etersheim (De Breek)
    Evenement – in verband met Zuyderzeedijk een monument