Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

BLWG 28-MEI-2020 – De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten …

Artikel Vakblad H2O – Nog geen uitspraak RvS

Raad van State geeft geen uitsluitsel over Markermeerdijken  H2O Actueel 15 april 2020 Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel …

Artikel H2O – Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op

Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op H2O Actueel 11 april 2020 De spanning rond de Markermeerdijken stijgt. Nog altijd wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure over de bezwaren tegen de voorgenomen dijkversterking. Maar de alliantie die de versterking gaat uitvoeren, heeft aangekondigd dat ze niet meer …

Terug naar boven