Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

BLWG 28-MEI-2020 – De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten …

Flinke kritiek op dijkversterking bij Raad van State

Op 29 en 30 oktober jl. zijn we met een aantal dorps- en dijkbewoners naar Den Haag gegaan voor de rechtszaak bij de Raad van State, die 2 dagen duurde. Tijdens de rechtszitting bleek dat de Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab), het onafhankelijke orgaan dat de Raad van State adviseert, forse …

Terug naar boven