Ingezonden brief – Beton? Zo kan het ook!

Onderwerp: Dijkverzwaring bij Uitdam mbv beton LS, met enige verbazing las ik het artikel in Het Parool van 4-1-2021 over de protesten tegen de dijkverzwaring m.b.v. betonelementen.In 2018 is de zgn. Ringdijk  in de Watergraafsmeer ter lengte van ongeveer 600 meter versterkt m.b.v. zgn. trekankers. De oorspronkelijke bedoeling was dat …

NRC – Aanpak Markermeerdijk – Een historische vergissing

Rubriek Brieven van het NRC van 22 mei bevat het volgende artikel. Auteur: Soemini Kasanmoentalib Afgelopen 6 mei werd een begin gemaakt met de versterking van grote stukken van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Het Waterlandse gedeelte van deze dijk, tussen Durgerdam en Uitdam, een geliefd wandel- en fietspad, …

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

BLWG 28-MEI-2020 – De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten …

Terug naar boven