Reportage – NRC – Bewoners van Uitdam voelen zich belazerd: ‘hun’ groene dijk is straks van beton

Dijkversterking In het dorp Uitdam zijn de plannen voor de oude Markermeerdijk slecht gevallen. Bewoners voelen zich belazerd door het hoogheemraadschap. Thijs Niemantsverdriet Zevenenveertig zwarte vlaggen staan te wapperen in de wind op de dijk bij Uitdam, een klein dorpje ten noorden van Amsterdam. De bewoners hebben ze neergezet als protest …

Het Hoogheemraadschap blijkt een onbetrouwbare overheid. Uitdam gruwelt van beton

Geen basaltblokken, geen dijk van klei maar een buitentalud van beton van 15.5 meter breed. Dit besluit van het Hoogheemraadschap die samen met private partijen voor ontwerp en uitvoering een ‘Alliantie’ heeft gevormd, maakte de bewoners van Uitdam zeer verbolgen. Bewoners plaatsten daarom tientallen zwarte vlaggen op de dijk in het dorp.

Lees verder“Het Hoogheemraadschap blijkt een onbetrouwbare overheid. Uitdam gruwelt van beton”

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

BLWG 28-MEI-2020 – De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten …

Terug naar boven