Artikel Vakblad H2O – Nog geen uitspraak RvS

Raad van State geeft geen uitsluitsel over Markermeerdijken  H2O Actueel 15 april 2020 Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel …

Artikel H2O – Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op

Spanning over versterking Markermeerdijken loopt op H2O Actueel 11 april 2020 De spanning rond de Markermeerdijken stijgt. Nog altijd wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure over de bezwaren tegen de voorgenomen dijkversterking. Maar de alliantie die de versterking gaat uitvoeren, heeft aangekondigd dat ze niet meer …

Noordhollands Dagblad – Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat om de Alliantie Markermeerdijken te bewegen niet al met grote werkzaamheden te beginnen voor de Raad van State uitspraak heeft gedaan in bezwaarprocedures tegen de dijkverzwaring. Deze week stuurde landsadvocaat Schippers een …

Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners boos: Alliantie wil gas geven met dijkwerken

De Alliantie Markermeerdijken wil gas geven met de dijkwerkzaamheden. Als de Raad van State er nog langer over doet om tot een uitspraak te komen (dit is al een paar maal uitgesteld) wordt eind april begonnen met echt dijkwerk bij Scharwoude. Dijkbewoners zijn boos en de fractie van Water Natuurlijk …

Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners voelen zich genegeerd door Alliantie en Hoogheemraadschap

Warder Bewoners langs de Markermeerdijken voelen zich volkomen genegeerd als het gaat om de plannenmakerij voor de ruim 500 miljoen kostende dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ondanks toezeggingen door de landsadvocaat en de provincie die beloofden dat bewoners bij volgende fases goed betrokken zouden …

Terug naar boven