Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners boos: Alliantie wil gas geven met dijkwerken

De Alliantie Markermeerdijken wil gas geven met de dijkwerkzaamheden. Als de Raad van State er nog langer over doet om tot een uitspraak te komen (dit is al een paar maal uitgesteld) wordt eind april begonnen met echt dijkwerk bij Scharwoude. Dijkbewoners zijn boos en de fractie van Water Natuurlijk stelt vragen over deze handelwijze aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Landsadvocaat Elisabeth Schippers schrijft in een brief aan bezwaarmakers tegen de dijkversterking dat de Alliantie bij verder uitstel van de uitspraak, terug wil komen op de eerdere toezegging dat er geen onomkeerbare werkzaamheden zullen worden gedaan.

’Onbehoorlijk’

,,Onbehoorlijk’’, zo reageert Joke van der Meer namens de stichting Zuyderzeedijk die bezwaar maakt tegen de huidige aanpak van dijkversterking. ,,Onbehoorlijk, omdat overleg op dit moment nauwelijks mogelijk is.’’

Onomkeerbaar

De toezegging om geen onomkeerbaar werk te doen aan de dijk, werd eind oktober 2019 gedaan tijdens een zitting van de Raad van State. Er zou alleen voorbereidend werk worden gedaan dat weer kan worden teruggebracht in de oude staat.

Veilig maken

De advocaat vindt nu dat de Alliantie ook is gehouden aan de opdracht om de dijken veilig te maken in 2021/2022 en dus moet er worden doorgepakt. Dat zou eind april al kunnen beginnen met werkzaamheden bij gemaal Westerkogge in Scharwoude waar inlaten moeten worden gegraven. Het gaat daar om een stuk dijk van 200 meter waar ze aan de slag willen. (…)

Het hele artikel lezen? Kijk op de site van

Klik hier voor het premium artikel van het Noordhollands Dagblad.
Tip: Scroll naar beneden voor tekst.
Dit is wel een premium artikel. Dat wil zeggen dat u alleen als abonnee de volledige tekst kunt lezen.

Klik Hier voor de brieven

Terug naar boven