Open brief aan Minister Cora van Nieuwenhuizen namens de Stichting Zuyderzeedijk

Katwoude, 18 juni 2018 Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, Dank voor uw komst naar Katwoude en uw bereidheid te willen luisteren naar bewoners en betrokkenen bij de versterking van de Markermeerdijken. De spreektijd voor de bewoners die door het HHNK zijn uitgenodigd, is echter kort. Het verbaast ons dat de Stichting …

Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld

Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot het Hoogheem- raadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER (een wettelijk voorgeschreven toetsingsprocedure bij dit soort plannen) uitte nogal wat …

Stand van zaken 30 maart 2018

Met de huidige Markermeerdijk als uitgangspunt moeten alternatieven met open vizier worden bekeken. Ter inzagelegging Provincie Noord-Holland heeft in december 2017 de plannen van het hoogheemraadschap HHNK voor de versterking van de Markermeerdijk van Hoorn tot Amsterdam ter  inzage gelegd. Tegen deze plannen hebben zo’n 150 bewoners en organisaties zienswijzen …

Terug naar boven