Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld

Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot het Hoogheem- raadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER (een wettelijk voorgeschreven toetsingsprocedure bij dit soort plannen) uitte nogal wat kritiek op de gevolgen voor milieu en de omgeving. Na de beantwoording worden de plannen opnieuw ter visie gelegd, waaruit mag worden afgeleid dat er nog het nodige gewijzigd gaat worden. Er komt hiervoor een speciale Nota van Wijziging, die in het komend najaar te verwachten is. Alle indieners van een zienswijze zullen op de hoogte worden gehouden.

 

Bron: Nieuwsbrief 4 mei 2018 IJsselmeervereniging

Terug naar boven