Artikel Vakblad H2O – Nog geen uitspraak RvS

Raad van State geeft geen uitsluitsel over Markermeerdijken 

H2O Actueel 15 april 2020

Opnieuw is de Raad van State er niet in geslaagd om een uitspraak te doen in de bodemprocedure over de versterking van de Markermeerdijken. Het derde uitstel van de uitspraak liep vandaag af. De afdeling bestuursrechtspraak publiceerde evenwel geen verdict. 

Desgevraagd zegt de voorlichting van de Raad van State: “De Afdeling bestuursrechtspraak is er erg hard mee bezig. Hopelijk kan de uitspraak binnen enkele weken openbaar worden gemaakt.” 

De reactie sluit aan bij de veronderstelling van hoogheemraad Rob Veenman die vorige maand in een brief aan het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) uitsprak dat niet valt uit te sluiten dat de uitspraak opnieuw zou worden uitgesteld.

De verwachting aanvankelijk was dat er in de bodemprocedure in het eerste kwartaal van dit jaar een vonnis zou liggen. Nu dat er niet is komt de alliantie die de dijkversterking uitvoert, HHNK en de bedrijven Boskalis en VolkerWessels, terug op eerdere toezeggingen dat er hangende de bodemprocedure alleen voorbereidingswerk zou worden verricht dat de dijk, die over een lengte van 33 kilometer moet worden versterkt, niet zou aantasten. 

Eind april begint de alliantie met de realisering van een inlaat bij het gemaal Westerkogge in Scharwoude, kondigde Veenman aan. “Het is van essentieel belang om deze werkzaamheden vóór het stormseizoen 2020 te realiseren om te voorkomen dat een heel bouwjaar verloren gaat”, zo motiveerde de dagelijks bestuurder het besluit.

Als de Raad van State over enkele weken met een uitspraak komt, zijn de onomkeerbare werkzaamheden mogelijk al begonnen. De bezwaarmakende Stichting Zuyderzeedijk gaf eerder aan de uitspraak van de Raad van State af te willen wachten, voordat ze zich zou beraden op eventuele juridische stappen tegen de nieuwe plannen van de alliantie. De stichting denkt daar nu nog zo over, ook nu de uitspraak er niet is en de datum nadert waarop het werk in Scharwoude begint.  

Terug naar boven