Noordhollands Dagblad – Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat om de Alliantie Markermeerdijken te bewegen niet al met grote werkzaamheden te beginnen voor de Raad van State uitspraak heeft gedaan in bezwaarprocedures tegen de dijkverzwaring.

Deze week stuurde landsadvocaat Schippers een brief aan bewoners die bezwaar maken tegen de huidige vorm van dijkversterking. De Alliantie wil terugkomen op de eerdere toezegging dat er geen onomkeerbare werkzaamheden zouden worden uitgevoerd voor de dijkversterking. Hoogheemraadschap en Alliantie willen aan de slag omdat de zaak forse vertraging oploopt omdat er nog steeds geen uitspraak door de Raad van State is gedaan in de bezwaarprocedure.

Aangetast

Bewoners willen de uitspraak van de Raad van State om twee redenen afwachten. Zij willen voorkomen dat de dijk onnodig wordt aangetast en de schade niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Ook is er risico op schade aan woningen als gevolg van de eind april aan te vangen werkzaamheden,

Opschorten

Het verzoek van de bewoners, dat ook is gericht aan provincie en hoogheemraadschap (…)

Het hele artikel lezen? Kijk op de site van

Klik hier voor het premium artikel van het Noordhollands Dagblad.
Tip: Scroll naar beneden voor tekst.
Dit is wel een premium artikel. Dat wil zeggen dat u alleen als abonnee de volledige tekst kunt lezen.

Klik Hier voor de brieven

Terug naar boven