Ir. Frank Spaargaren overleden

Vorige week ontvingen wij het bericht dat Ir. Frank Spaargaren is overleden.

In de afgelopen jaren hebben we Frank leren kennen als een zeer betrokken persoon, die erg kritisch was op de plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk. Vanuit zijn grote ervaring als waterbouwkundige heeft hij ons tot aan de Raad van State ondersteund met zijn deskundig en onafhankelijk oordeel. Frank heeft veel bijgedragen aan onze ‘goede zaak’ en ons steeds weer nieuwe moed gegeven door te gaan. Naast zijn grote kennis van zaken hebben wij altijd zijn belangeloze, tomeloze inzet bewonderd.

Hij bekeek de boel altijd vanuit een groter perspectief en schroomde er niet voor zijn ongezouten mening te delen. Op alle niveaus, vanaf het ministerie I&W, Tweede Kamer, Provincie Noord Holland en het HHNK bracht hij zijn scherpzinnig kritisch oordeel naar voren. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Gelijk hebben is in deze wereld helaas niet altijd gelijk krijgen.

Gelukkig was Frank in de afgelopen periode druk met studenten die zich bezighouden met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Dat hij zijn kennis kon delen, gaf hem veel plezier en energie, zo mailde hij onlangs.

Frank is in zijn slaap overleden.

Een moedig strijder is heengegaan en bovenal ook een heel sympathieke man

Namens de bewoners verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk en het bestuur van de IJsselmeervereniging

___________
Zie ook

Artikel in Provinciale Zeeuwse Courant “Frank Spaargaren (79), geestelijk vader van de Oosterscheldekering, plotseling overleden”

Terug naar boven