Noordhollands Dagblad – Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Bewoners langs de Markermeerdijk doen een beroep op de Tweede Kamer en het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat om de Alliantie Markermeerdijken te bewegen niet al met grote werkzaamheden te beginnen voor de Raad van State uitspraak heeft gedaan in bezwaarprocedures tegen de dijkverzwaring. Deze week stuurde landsadvocaat Schippers een …

Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners boos: Alliantie wil gas geven met dijkwerken

De Alliantie Markermeerdijken wil gas geven met de dijkwerkzaamheden. Als de Raad van State er nog langer over doet om tot een uitspraak te komen (dit is al een paar maal uitgesteld) wordt eind april begonnen met echt dijkwerk bij Scharwoude. Dijkbewoners zijn boos en de fractie van Water Natuurlijk …

Noordhollands Dagblad – Dijkbewoners voelen zich genegeerd door Alliantie en Hoogheemraadschap

Warder Bewoners langs de Markermeerdijken voelen zich volkomen genegeerd als het gaat om de plannenmakerij voor de ruim 500 miljoen kostende dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ondanks toezeggingen door de landsadvocaat en de provincie die beloofden dat bewoners bij volgende fases goed betrokken zouden …

Noordhollands Dagblad – Raad van State heeft handen vol aan Markermeerdijk

Katwoude Bij de Raad van State lopen procedures tegen de voorgestelde dijkverzwaring van de Markermeerdijken steeds meer vertraging op. De uitspraak is op 28 februari wederom uitgesteld ’vanwege de complexiteit van de zaak’. Joke van der Meer van stichting Zuyderzeedijk benadrukt dat de bezwaarmakers niet overal tegen zijn. ,,Natuurlijk zijn …

Terug naar boven