André Kuipers – Dringende oproep aan de minister

Wij doen een dringend beroep op u om te interveniëren in het proces rondom de voorgenomen versterking van de Markermeerdijk. Noodgedwongen brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Het is en blijft onduidelijk of een bescheidener ingreep in het monumentale dijklandschap zou kunnen volstaan, zonder in te leveren op waterveiligheid. Als gevolg daarvan duurt de onrust onder bewoners voort. Nimmer is de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) erin geslaagd ons ervan te overtuigen dat de gekozen oplossing de beste is. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft kritische bewoners keer op keer van zich afgeschud. Meerdere verzoeken vanaf begin dit jaar om de plannen samen met bewoners en onafhankelijke experts te beoordelen teneinde het vertrouwen in het proces terug te brengen, zijn afgewezen. De frustratie is groot, het vertrouwen is zoek en maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

Klik hier voor de hele brief

Terug naar boven