Gezinsblad – Mogelijk stilleggen dijkversterking

DEN HAAG De Raad van State maakt binnen twee weken bekend of de werkzaamheden aan de Markermeerdijk moeten worden stilgelegd. De stichting Zuyderzeedijk en omwonende Fons Elders hebben de Raad dinsdag in een spoedzitting gevraagd om in te grijpen.

Adrie van der Wel

INSTORTEN Directe aanleiding is het instorten van een voor het werk aangelegde loswal bij de dijk bij Uitdam. Maar de bezwaarmakers zeggen dat de uitvoerders van het project intussen ook al verder zijn gegaan dan was beloofd tijdens een eerdere spoedzaak bij de Raad. Er zou alleen voorbereidend werk worden gestart. Aan de dijk zelf zou volgens de advocate van de betrokken overheden niets worden gedaan. Maar intussen ligt er al over gedeelten met een totaal van zes kilometer een zandpakket tegen beide zijden van de dijk aan.

BEREKENINGEN Met het instorten van de loswal is volgens de bezwaarmakers ook duidelijk geworden dat er van de berekeningen over de dijkversterking niets klopt. ‘Men doet alsof er volledige zekerheid is. Maar die is er niet’, zegt Fons Elders. Een door de stichting ingeschakelde deskundige, jarenlang werkzaam voor Rijkswaterstaat, zegt ook dat de berekeningen voor de dijkversterking niet kunnen deugen, omdat het om een rekenmethode gaat die zich nog niet voldoende bewezen heeft. In de praktijk moet blijken of de berekeningen echt kloppen. En de praktijk is volgens hem dat er nu een loswal is ingestort.

Dat instorten is volgens de advocate van de betrokken overheden een calamiteit. Ze erkent wel dat de sterkte van de loswal verkeerd is berekend. ‘Een menselijke fout’. Die is nu rechtgezet. ‘Met de dijk is niets gebeurd.’

Toch staat de Raad van State nu voor de tweede keer voor de vraag of het werk moet worden stilgelegd. Na het oordeel van de Raad in maart mocht het werk worden voortgezet onder de belofte dat er aan de dijk niets zou worden gedaan. Alleen voor voorbereidend werk werd toestemming gegeven om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen voor de dijk ontstaan.

GEVOLGEN De raadsvoorzitter wilde daarom vandaag weten of de werkzaamheden die nu plaatsvinden wel onomkeerbare gevolgen hebben voor de dijk. Volgens de advocate van de overheden is dat niet het geval, al zal het wel een hoop gedoe zijn om al het werk aan de dijk weer terug te draaien. Haar tegenstanders beweren het tegenovergestelde met het instorten van de loswal en het aanbrengen van zandpakketten als bewijs.

Waarschijnlijk zal de Raad ook weer een belangenafweging maken in deze zaak. De advocate wees op een enorme vertragingsschade als het project nu wordt stilgelegd. Tussen de 10 en 50 miljoen euro. Waar dit op is gebaseerd, werd overigens niet verteld.

Mogelijk legt de Raad dus het werk stil als de voorzitter vindt dat de dijk zelf nu toch wordt geraakt door het ‘voorbereidende’ werk. Eind oktober houdt de Raad twee zittingsdagen vrij om alle bezwaren uitgebreid te bespreken. Het eindoordeel zal dan maanden later volgen. Tot die datum zou het project mogelijk stil komen te liggen.

Artikel uit het Gezinsblad lokaal Purmerend-Edam-Volendam

Terug naar boven