Maandag 25 juni’18 – Commissievergadering van Provinciale Staten

Maandag 25 juni was er een Commissievergadering van Provinciale Staten in Haarlem. De Stichting Zuyderzeedijk heeft ingesproken op het onderwerp bewonersparticipatie, zoals dat had moeten gebeuren volgens de Code Maatschappelijke Participatie. Die code is vastgesteld door de landelijke overheid.
In Uitdam en Durgerdam is er wel met bewoners, externe deskundigen en anderen gepraat onder onafhankelijk voorzitterschap. Dat leverde in Uitdam een beter alternatief op voor de dijkversterking. In Durgerdam loopt dat proces nog. Het is belangrijk dat men bij Provinciale Staten weet dat veel bewoners ontevreden zijn over het overleg tot nu toe met De Alliantie/HHNK. Dat men ook op een aantal andere locaties – onder onafhankelijk voorzitterschap – graag in gesprek gaat met externe deskundigen, het hoogheemraadschap, de Alliantie en mensen van de provincie over de dijkversterking.

Terug naar boven