Stichting Zuyderzeedijk protesteert

Nederland, Warder. 28-10-2019 Leden van de stichting Zuyderzeedijk komen bijeen om te protesteren tegen de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. In een laatste poging het tij te keren hoopt het burgerinitiatief op een massale steun van burgers. Eind van de maand vindt er een bodemprocedure plaats bij de Raad van State en wordt duidelijk of het project door wordt gevoerd of niet. Foto: Ramon van Flymen / Hollandse-Hoogte

29 oktober & 30 oktober Bodemprocedure Raad van State – Komt allen

Bodemprocedure bij de Raad van State in Den Haag Op dinsdag 29 oktober en woensdag 30 oktober zijn de zittingsdagen van de Raad van State in de bodemprocedure waarbij de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen het licht worden gehouden. De Stichting Zuyderzeedijk is één van de partijen die …

Tweede Voorlopige Voorziening – dinsdag 9 juli

Beste mensen, Bij voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking is het bij Uitdam behoorlijk misgegaan. De Stichting Zuyderzeedijk wil nu in een tweede Voorlopige Voorziening (een soort kort geding) aan de rechters van de Raad van State vragen om alle voorbereidende werkzaamheden op te schorten tot er een definitieve uitspraak is …

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk om onze stem te laten klinken aan de Tweede Kamer Op woensdag 21 november van 14 – 15 uur Plein 2, Den Haag Waarom? Het Dagelijks Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan het projectplan versterking …

Terug naar boven