DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk

om onze stem te laten klinken aan de Tweede Kamer
Op woensdag 21 november van 14 – 15 uur
Plein 2, Den Haag

Waarom?

Het Dagelijks Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan het projectplan versterking Markermeerdijken.

Dit betekent een zeer ingrijpende en kostbare ingreep in de monumentale dijk met grote risico’s, jarenlange overlast en kans op schade aan onze woningen door de aanleg van een nieuw dijklichaam. Experts waarschuwen daarvoor. Tel daarbij op de tienduizenden vrachtwagenbewegingen die zullen plaatsvinden via onze kwetsbare wegen om zware materialen aan te voeren.

Wat moet, moet en waterveiligheid staat voorop maar… onafhankelijke, vooraanstaande experts geven aan dat deze zware ingreep hoogstwaarschijnlijk niet nodig is en dat er met belangrijke factoren géén rekening is gehouden. Ook zijn veel minder ingrijpende alternatieven niet onderzocht!

Dit is uitermate verontrustend, onverantwoord en onacceptabel.

Als bewoners willen wij de feiten kennen en meedenken over de best mogelijke oplossingsrichtingen. Het HHNK wil echter niet dat bewoners en onafhankelijke experts zich met de plannen bemoeien en houdt informatie geheim.

Helaas heeft het er daardoor alle schijn van dat de bedrijfsbelangen van de aannemers worden verdedigd en het HHNK grote waarde hecht aan een prestigieuze opdracht van 500 miljoen euro. Externe experts schatten de kosten op minder dan de helft!

Daarom verzoeken we onze volksvertegenwoordigers van de vaste commissie ‘infrastructuur en waterstaat’ (Tweede Kamer) persoonlijk om de minister om enkele maanden uitstel te vragen omwille van onafhankelijk, deskundig onderzoek met betrokkenheid van bewoners.

Daarom moeten we één keer onze stem luid en massaal laten horen in Den Haag!

Neem uw ‘Red de Zuyderzeedijk’-vlag mee en/of maak een spandoek met bijvoorbeeld de tekst: Onafhankelijk onderzoek voor de Zuyderzeedijk!

Carpoolen? Stuur een mailtje naar  contact@stichtingzuyderzeedijk.nl
Wie met OV reist: looptijd 12 minuten vanaf CS Den Haag.
Kinderen mogen ook mee. Pers wordt uitgenodigd.

 

NB: Bij de Waal heeft het protest van de bewoners Varik en Heeselt eerder dit jaar de doorslag gegeven voor de minister om het voorgenomen plan niet te laten doorgaan. Ing. Frank Spaargaren was bij de bewonersprotesten betrokken. Zowel hij als André Kuipers vinden het zo belangrijk dat ook zij aanwezig zullen zijn om desgewenst een toelichting te geven aan de Kamerleden.

 

Klik hier voor dit bericht in PDF

Klik hier voor het agenda-item

Terug naar boven