29 oktober & 30 oktober Bodemprocedure Raad van State – Komt allen

Bodemprocedure bij de Raad van State in Den Haag Op dinsdag 29 oktober en woensdag 30 oktober zijn de zittingsdagen van de Raad van State in de bodemprocedure waarbij de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen het licht worden gehouden. De Stichting Zuyderzeedijk is één van de partijen die …

Brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Geachte heer Loggen, beste Cees, Op 30 oktober zal Gedeputeerde Staten van Noord Holland een besluit nemen over de Markermeerdijk. Eerder al gaven wij aan, dat het plan nog niet klaar is voor besluitvorming omdat er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht, danwel uitgewerkt. Het betreft de volgende zaken: …

Terug naar boven