Tweede Voorlopige Voorziening – dinsdag 9 juli

Beste mensen,

Bij voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking is het bij Uitdam behoorlijk misgegaan. De Stichting Zuyderzeedijk wil nu in een tweede Voorlopige Voorziening (een soort kort geding) aan de rechters van de Raad van State vragen om alle voorbereidende werkzaamheden op te schorten tot er een definitieve uitspraak is over de dijkversterkingsplannen van de Alliantie Markermeerdijken.

De Alliantie Markermeerdijken is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. Deze behelzen onder meer het graven van 9 vaargeulen van 3 km lang, 3,5 meter diep en 35 meter breed.  Ook moeten er 2 loswallen komen voor schepen die zand en materialen aanvoeren. De eerste Noordse stenen zijn al weggehaald.

De eerste loswal bij Uitdam is nu ingestort, zijwaarts afgegleden en onder water gezakt. Even verderop is grond omhoog gekomen en stukken veen drijven nu in het Markermeer. Hier is precies gebeurd waar de Stichting Zuyderzeedijk steeds tegen heeft gewaarschuwd bij het bouwen van een nieuwe dijk in het water. In afwachting van de bodemprocedure tegen de dijkversterking heeft de Raad van State de Alliantie toestemming gegeven om  alvast te beginnen met alleen die werkzaamheden die makkelijk terug te draaien zijn. Wij hebben destijds betoogd tijdens de zitting van de Voorlopige Voorziening dat het graven van vaargeulen en de aanleg van loswallen onherstelbare schade toebrengen aan het gebied langs de dijk. De rechter gaf echter de Alliantie het voordeel van de twijfel. Ten onrechte zoals nu blijkt. Er zijn technieken die goedkoper zijn, de dijk veilig versterken en grotendeels in tact laten. Denk aan de verankeringsmethode van JLD  die de dijk aan de zandlaag vastzet. Dan is al die riskante poespas van vaargeulen en loswallen en het aanbrengen van miljoenen tonnen zand op een slappe veenbodem ook niet nodig. De zitting van de voorzieningenrechter waarin onze eis om alle voorbereidende werkzaamheden op te schorten zal  worden behandeld zal plaatsvinden op:

9 juli om 11.00 uur. Graag tenminste een half uur van tevoren aanwezig zijn. “Klik hier voor het agenda-item”

Kneuterdijk 22 Den haag.

Het is weer belangrijk dat er dan veel mensen aanwezig zijn die achter ons staan.

Namens de Stichting Zuyderzeedijk,

Ina Bouwman

Terug naar boven