Krant Nivo – Zware vertraging dreigt voor dijkversterking Markermeerdijken

Zware vertraging dreigt voor dijkversterking Markermeerdijken

DEN HAAG – Het voorbereidende werk is gestart met enkele zogeheten proefterpen bij onder meer de Broeckgouw en Schardam. Maar het zou daar voorlopig wel eens bij kunnen blijven. Tijdens een twee dagen durende zitting bij de Raad van State bleek deze week dat het dijkversterkingsplan voor de Markermeerdijken wankelt.

Onderzoekers hebben in opdracht van de Raad het plan tegen het licht gehouden en de bezwaren van veel omwonenden en de stichting Zuyderzeedijk bekeken. Hun oordeel is niet mals. Daarnaast kwam ook de Raad vrij onverwacht met een juridisch probleem dat alleen al het project aan het wankelen bracht. En dan is daar nog het stikstofprobleem dat hier ook speelt tijdens de uitvoering van het werk.

Het is wel opmerkelijk dat dit grootschalige project voor dijkversterking tussen Durgerdam en Hoorn nu toch in de problemen raakt. Eerder dit jaar besliste de Raad van State nog dat het voorbereidende werk mocht doorgaan. En dat maakte onder meer de proefterpen mogelijk en de aanleg van loswallen voor schepen die materiaal voor de dijkversterking over het water aanvoeren.

De Raad legde het project toen na een verzoek van onder andere de stichting Zuyderzeedijk en Fons Elders uit Warder niet stil. Dat gebeurde op grond van een belangenafweging. Stilleggen zou veel vertragingsschade opleveren en de advocate van de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beloofde dat er aan de dijk zelf nog niets zou worden gedaan.

Woensdag dreigde de advocate haar belofte in te trekken als het eindoordeel van de Raad nog lang op zich laat wachten. “We zitten klem”, zei ze. “We moeten door.” Maar haar dreigement zal door de bezwaarmakers worden beantwoord met een nieuw verzoek aan de Raad om het project meteen stil te leggen.

Volgens waterbouwkundige Frank Spaargaren is de dijkversterking helemaal niet nodig. Hij vindt dat de noodzaak van zo’n ingrijpend project niet is aangetoond. In plaats van een grootschalige dijkversterking pleit hij voor het verlagen van de waterbelasting op de dijken. Dat kan door het wegpompen van water door pompen in de Houtribdijk. Dat alternatief is volgens hem nooit overwogen. Maar de advocate van de provincie en het Hoogheemraadschap vindt dit alternatief onhaalbaar.

De onderzoekers van de Raad van State hebben ook hun twijfels over de noodzaak van de grootschalige dijkversterking. Bovendien wordt er veel meer gedaan dan nodig is, zeggen ze. Meestal neemt de Raad van State hun oordeel over.

De uitspraak volgt over enkele maanden.

Met vriendelijke groet,

Henk Visser

Redactie Nieuw-Volendam

Terug naar boven