DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk om onze stem te laten klinken aan de Tweede Kamer Op woensdag 21 november van 14 – 15 uur Plein 2, Den Haag Waarom? Het Dagelijks Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan het projectplan versterking …

PERSBERICHT – STAP NAAR RECHTER VOOR BEHOUD MARKERMEERDIJK

Op 8 oktober jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland groen licht gegeven voor het projectplan Versterking Markermeerdijk. Eerder had het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al ingestemd. Bewoners vrezen dat delen van het dijkontwerp risicovol zijn, dat het dijkontwerp leidt tot een aanzienlijke aantasting van …

Terug naar boven