Bezorgde dijkbewoners naar tweede kamer onze dijk moet behouden blijven

EDAM-VOLENDAM – Boze bewoners van de IJsselmeerdijk verzamelden zich vanmiddag bij de Tweede Kamer. Ze zijn het niet eens met de plannen voor de aangekondigde dijkversterking en hoopten met hun protest gehoor te krijgen in Den Haag. Klik op het logo voor de bijdrage   Klik hier voor de foto-impressie …

Aanvulling op notitie “visie op Markermeerdijken”

Aan:                      De  vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Betreft:                Aanvulling op notitie “Visie op Markermeerdijken”  dd. 27 augustus 2018. Datum:                26 oktober 2018   Geachte leden van de commissie, De griffier van uw commissie heeft bij brief van 20 september jl. laten weten, dat de minister om een reactie op …

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk

DRINGENDE OPROEP van de Stichting Zuyderzeedijk om onze stem te laten klinken aan de Tweede Kamer Op woensdag 21 november van 14 – 15 uur Plein 2, Den Haag Waarom? Het Dagelijks Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan het projectplan versterking …

Terug naar boven