Brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Geachte heer Loggen, beste Cees, Op 30 oktober zal Gedeputeerde Staten van Noord Holland een besluit nemen over de Markermeerdijk. Eerder al gaven wij aan, dat het plan nog niet klaar is voor besluitvorming omdat er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht, danwel uitgewerkt. Het betreft de volgende zaken: …

PERSBERICHT – STAP NAAR RECHTER VOOR BEHOUD MARKERMEERDIJK

Op 8 oktober jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland groen licht gegeven voor het projectplan Versterking Markermeerdijk. Eerder had het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al ingestemd. Bewoners vrezen dat delen van het dijkontwerp risicovol zijn, dat het dijkontwerp leidt tot een aanzienlijke aantasting van …

Terug naar boven